Výrobky

2K

EP 85 L Farba zinková epoxidová

Základný náter v náterových systémoch, na ktoré sú kladené vysoké antikorózne nároky (priemyselné výrobky, oceľové konštrukcie a i.).

Náter sa v kombinácii so základným epoxidovým antikoróznym náterom a s vrchným polyuretánovým náterom vyznačuje vysokou odolnosťou proti poveternostným vplyvom a chemickému zaťaženiu.

Produktové listy

PDF TAL_EP_85L_0001_def_SK.pdf
PDF EP02-S, EP80, EP83, EP85, EP85-L SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu