Výrobky

1K

AC 01 Farba základná akrylátová

Základné nátery kovových výrobkov vrátane galvanicky pozinkovaných (napr. konštrukcie, kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne, kovové palety).

Má veľmi dobrú antikoróznu odolnosť a výbornú priľnavosť k podkladu. Je vhodná ako základný náter s bezproblémovým prelakovaním širokou škálou vrchných náterov 2K a 1K syntetických.

Produktové listy

PDF TAL_AC01_0001_def_SK.pdf
PDF AC01,AC08-2,AC09,AC10, AC02,PU06-23,PU08,AC22,SP15 SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu