O nás

Společnost ColorWest, s.r.o. vznikla začátkem roku 1999 a v posledních letech působí jako jedna z předních v oblasti výroby a prodeje průmyslových nátěrových hmot. Od založení cílevědomě a trpělivě buduje a rozvíjí technicky a technologicky vyspělé zázemí pro svoji podnikatelskou činnost.

Přehled nejvýznamnějších investic v posledních letech: úpravy a rozšíření výrobních prostor včetně pořízení nového výrobního a laboratorního vybavení, vybudování nových skladovacích hal a celková rekonstrukce administrativní budovy. Instalace průmyslového míchacího automatu, který umožňuje výrobu nátěrových hmot v libovolné odstínové škále již od 1kg ve velmi krátké dodací lhůtě.

Mezi priority naší společnosti patří ochrana životního prostředí. Firma věnuje zacházení s odpady a dodržování zákonem stanovených povinností velkou pozornost. Systémově vede průběžnou evidenci a má uzavřené smlouvy s externími odběrateli na odvoz a likvidaci všech vzniklých odpadů. Jako výrobce při uvedení obalů na trh spolupracuje se společností EKO-KOM a.s., se kterou je smluvně vázána pod klientským číslem EK -F05030026.

Hlavním cílem společnosti je neustálé zvyšování profesionality, kvality výrobků a služeb a úroveň technického vybavení. Garantovat rychlé a úplné splnění sjednaných požadavků a přání zákazníka, vysokou hospodárností práce zajistit přijatelné ceny výrobků a služeb, aniž by utrpěla kvalita. Svým zákazníkům poskytnout v krátkých dodacích termínech kompletní dodání průmyslových barev různých odstínů, množství, včetně zajištění technického a poradenského