O nás

Spoločnosť ColorWest, s.r.o. vznikla začiatkom roka 1999 a v posledných rokoch pôsobí ako jedna z popredných firiem v oblasti výroby a predaja priemyslových náterových hmôt. Od založenia cieľavedome a trpezlivo buduje a rozvíja technicky a technologicky vyspelé zázemie pre svoju podnikateľskú činnosť.

Prehľad najvýznamnejších investícií v posledných rokoch: úpravy a rozšírenie výrobných priestorov, vrátane zaobstarania nového výrobného a laboratórneho vybavenia, vybudovanie nových skladovacích hál a celková rekonštrukcia administratívnej budovy.

Inštalácia priemyslového miešacieho automatu, ktorý umožňuje výrobu náterových hmôt v ľubovoľnej škále odtieňov už od 1 kg vo veľmi krátkej dodacej lehote.

Medzi priority našej společnosti patrí ochrana životného prostredia. Firma venuje značnú pozornost zachádzaniu s odpadmi a dodržovaniu zákonom stanovených povinností.

Systematicky vedie priebežnú evidenciu a má uzatvorené zmluvy s externými odberateľmi na odvoz a likvidáciu vzniklých odpadov. Ako výrobca pri uvedení obalov na trh spolupracuje so spoločnosťou EKO-KOM a.s., s ktorou je zmluvne viazaná pod klientským číslom EK-F05030026.

Hlavným cieľom společnosti je neustále zvyšovanie profesionatity, kvality výrobkov a služieb, rovnako ako aj úrovne technického vybavenia. Garantovať rýchle a úplné splnenie zjednaných požiadaviek a prianí zákazníka, vysokou hospodárnosťou práce zaistiť prijateľné ceny výrobkov a služieb bez toho, aby utrpela kvalita. Svojim zákazníkom poskytnúť v krátkych dodacích termínoch kompletné dodanie priemyslových farieb v rôznych odtieňoch, množstvách, vrátane zaistenia technického a poradenského servisu.