Výrobky

2K

EP 100 Epoxidová hrubovrstvová farba

Bariérový antikorózny náter na ochranu vonkajších plôch oceľových nádob a oceľových predmetov pokrytých zeminou.

Produktové listy

PDF TAL_EP_100_0001_def_SK.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu