Výrobky

2K

EP 80 Farba základná epoxidová

Základné nátery kovových výrobkov vrátane pozinkovaných a hliníkových (napr. konštrukcie, kovové prepravné aj obytné kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne, kovové palety a pod.).

Má výbornú antikoróznu a chemickú odolnosť a vynikajúcu priľnavosť k podkladu. Je vhodná ako základný náter s bezproblémovým prelakovaním širokou škálou vrchných náterov polyuretánových a syntetických. Farbu je možné použiť aj na nátery minerálnych podkladov a niektorých plastov (nutné vykonať skúšku priľnavosti).

Produktové listy

PDF TAL_EP_80_0002_def_SK.pdf
PDF EP02-S, EP80, EP83, EP85, EP85-L, EP80HS flex SK 2019-02-07.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu