Výrobky

1K

AC 22 Farba jednovrstvová akrylátová

Základné aj vrchné nátery kovových výrobkov (napr. kontajnerov). Má vynikajúcu antikoróznu a poveternostnú odolnosť a výbornú priľnavosť k podkladu.

Je vhodná ako jednovrstvový náter pre vnútorné aj vonkajšie prostredie bez použitia základného náteru.

Produktové listy

PDF TAL_AC22_0001_def_SK.pdf
PDF AC01,AC08-2,AC09,AC10, AC02,PU06-23,PU08,AC22,SP15 SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu