Výrobky

2K

AC 03 Farba vrchná akrylátová

Vrchné nátery kovových výrobkov.

Vyznačuje sa výbornou poveternostnou odolnosťou a stálosťou farbeného odtieňa. Je vhodná ako vrchný náter s možnosťou použitia vhodného základného náteru (AC08-2, AC10, EP80, KG05-L a ďalšie). Farbu je možné použiť aj na nátery minerálnych podkladov a niektorých plastov (nutné vykonať skúšku priľnavosti).

Produktové listy

PDF TAL_AC_03_0001_def_SK.pdf
PDF AC03, AC06, AC03-23, AC03-23HS, PU01, PU01-42 SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu