Výrobky

2K

AC 04 Farba štruktúrna akrylátová

Základné aj vrchné nátery kovových výrobkov (vrátane pozinkovaných), ako sú kryty strojov, rozvodné skrine a pod., kde je vyžadovaný štruktúrny efekt konečného náteru.

Má výbornú antikoróznu a poveternostnú odolnosť a vynikajúcu priľnavosť k podkladu. Je vhodná ako jednovrstvový alebo vrchný náter s možnosťou použitia vhodného základného náteru (AC08-2, AC10, EP80, KG05-L a ďalšie).

Produktové listy

PDF TAL_AC04_0001_def_SK.pdf
PDF AC01,AC08-2,AC09,AC10, AC02,PU06-23,PU08,AC22,SP15 SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu