Výrobky

1K

AC 01 Farba základná akrylátová

Základné nátery kovových výrobkov vrátane galvanicky pozinkovaných (napr. konštrukcie, kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne, kovové palety).

Má veľmi dobrú antikoróznu odolnosť a výbornú priľnavosť k podkladu. Je vhodná ako základný náter s bezproblémovým prelakovaním širokou škálou vrchných náterov 2K a 1K syntetických.

Produktové listy

PDF AC01,AC08-2 SK 2018-07-12.pdf
PDF TAL_AC01_0001_def_SK.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu