Výrobky

2K

AC 09 Farba podkladová akrylátová

Pre základné nátery kovových výrobkov (vrátane galvanicky pozinkovaných).

Má výbornú antikoróznu a chemickú odolnosť a vynikajúcu priľnavosť k podkladu. Je vhodná ako základný náter s bezproblémovým prelakovaním širokou škálou vrchných náterov 2K a 1K syntetických. Farbu je možné použiť aj na nátery minerálnych podkladov a niektorých plastov (nutné vykonať skúšku priľnavosti).

Produktové listy

PDF TAL_AC09_0001_def_SK.pdf
PDF AC01,AC08-2,AC09,AC10, AC02,PU06-23,PU08,AC22,SP15 SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu