Výrobky

C 6000 Riedidlo

Na riedenie nitrocelulózových náterových hmôt, pokiaľ nie je predpísané iné riedidlo.

Produktové listy