Výrobky

S 6001 Riedidlo

Na riedenie syntetických náterových hmôt rýchlo zasychajúcich, zvlášť vhodné pre striekanie.

Produktové listy