Výrobky

S 6300 Riedidlo

Na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových hmôt mimo tepaného emailu.

Produktové listy