Výrobky

KH 13 3v1 Multi Farba jednovrstvová syntetická

Nátery kovových výrobkov na vonkajšie použitie (okrem pozinkovaných) napr. konštrukcie, kontajnery, kovové palety.

Má veľmi dobrú antikoróznu odolnosť a výbornú priľnavosť k podkladu. Vyniká rýchlym zasychaním. Je vhodná ako jednovrstvový náter alebo v kombinácii s vhodným základným náterom.

Produktové listy

PDF TAL_3v1multi_def_SK.pdf
PDF KG04, S2000, KG05,KG05-L,KG05SWL, KH13, KH13L SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu