Výrobky

KH 13 Farba jednovrstvová syntetická

Nátery kovových výrobkov na vonkajšie použitie (okrem pozinkovaných), napr. konštrukcie, kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne, kovové palety.

Má veľmi dobrú antikoróznu odolnosť, výbornú priľnavosť k podkladu. Vyniká rýchlym zasychaním. Je vhodná ako jednovrstvový náter alebo v kombinácii s vhodným základným náterom.

Produktové listy

PDF TAL_KH13_0001_def_SK.pdf
PDF KG04, S2000, KG05,KG05-L,KG05SWL, KH13, KH13L SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu