Výrobky

KH 14 Farba vrchná syntetická

Vrchné nátery kovových výrobkov ošetrených základným náterom, napr. konštrukcie, kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne a pod.

Má veľmi dobrú antikoróznu odolnosť, výbornú priľnavosť k podkladu a dobrú plniacu schopnosť. Vyniká rýchlym zasychaním. Je vhodná ako jednovrstvový náter alebo v kombinácii s vhodným základným náterom.

Produktové listy

PDF TAL_KH14_0002_def_SK.pdf
PDF KH14, KH15, S2013 SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu