Výrobky

KH13 L Farba jednovrstvová syntetická

Nátery kovových výrobkov na vonkajšie použitie (okrem pozinkovaných), napr. konštrukcie, kovové kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne, kovové palety.

Má veľmi dobrú antikoróznu a chemickú odolnosť, výbornú priľnavosť k podkladu a veľmi rýchle zasychanie. Vyniká rýchlym zasychaním. Je vhodná ako jednovrstvový náter alebo v kombinácii s vhodným základným náterom.

Produktové listy

PDF TAL_KH13L_0001_def_SK.pdf
PDF TAL_KH13L_0002_def_SK.pdf
PDF KG04, S2000, KG05,KG05-L,KG05SWL, KH13, KH13L SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu