Výrobky

KG 04 Farba základná syntetická

Základné nátery kovových výrobkov na vonkajšie použitie (okrem pozinkovaných), napr. konštrukcie, kontajnery, kryty strojov, stĺpy osvetlenia, zárubne, kovové palety.

Má veľmi dobrú priľnavosť k podkladu, dobrú plniacu schopnosť a vyniká rýchlym schnutím. Je vhodná ako základný náter s bezproblémovým prelakovaním syntetickými vrchnými nátermi.

Produktové listy

PDF TAL_KG04_0001_def_SK.pdf
PDF KG04, S2000, KG05,KG05-L,KG05SWL, KH13, KH13L SK 2018-03-03.pdf
SCENÁR EXPOZÍCIE – DODATOK K BEZPEČNOSTNÉMU LISTU Scenár expozície – dodatok k bezpečnostnému listu