Výrobky

ET 02 Epoxidové tužidlo

Tužidlo ET02 sa používa ako tužidlo pre dvojzložkové epoxidové náterové hmoty ColorWest. Informácie o aplikácii nájdete v technickoaplikačnom liste pre príslušnú náterovú hmotu.

Produktové listy

PDF TAL_ET02_0001_def_SK.pdf
PDF ET02 SK 2018-03-03.pdf