Výrobky

ET 05 Epoxidové tužidlo

Tužidlo ET05 sa používa ako tužidlo pre dvojzložkové epoxidové náterové hmoty ColorWest. Informácie o aplikácii nájdete v technickoaplikačnom liste pre príslušnú náterovú hmotu.

Produktové listy

PDF TAL_ET05_0001_def_SK.pdf
PDF ET05 SK 2018-03-03.pdf