Výrobky

PUR

PT 01 Tužidlo

Tužidlo PT01 sa používa ako tužidlo pre dvojzložkové polyuretánové aj akrylátové náterové hmoty ColorWest. Informácie o aplikácii nájdete v technicko-aplikačnom liste príslušnej náterovej hmoty.

Produktové listy

PDF TAL_PT01_0001_def_SK.pdf
PDF PT01, PT02, PT03 SK 2018-03-04-1.pdf