Výrobky

PUR

PT 02 Tužidlo

Tužidlo PT02 sa používa ako tužidlo pre dvojzložkové polyuretánové aj akrylátové náterové hmoty ColorWest. Informácie o aplikácii nájdete v technicko-aplikačnom liste pre príslušnú náterovú hmotu.

Produktové listy

PDF TAL_PT02_0001_def_SK.pdf
PDF PT01, PT02, PT03 SK 2018-03-04.pdf